Apie projektą

Erasmus+ projektas „Sėkmingesnis karjeros planavimas“
Remiantis ES statistikos tarnybos (Eurostatas) duomenimis, jaunimo nedarbo lygis Lietuvoje – 17,2%. Su ta pačia jaunimo nedarbo problema susiduria ir Lenkija, kurioje nedarbo lygis siekia   19,1%, Italijoje  – 37,8%,  Rumunijoje  – 20,6%, Turkijoje – 19,6%. Statistikos duomenys rodo, kad būtina imtis priemonių mažinant jaunimo nedarbo lygį, todėl šių šalių ugdymo įstaigos susibūrė į programos „Erasmus+” 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projekto „Sėkmingesnis karjeros planavimas“ (“Better Professional Life”) įgyvendinimo grupę, siekiant skatinti mokinius kuo anksčiau ugdytis karjeros kompetencijas. Projektas remiasi Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija „Europa 2020“ ir kelia šiuos tikslus:

 • skatinti geografinį ir profesinį judumą bei socialinį prisitaikymą informuojant apie darbo rinkos poreikius;
 • suteikti lygias galimybes paaugliams integruotis į darbo rinką daugiakultūrinėje aplinkoje;
 • mažinti jaunimo nedarbo lygį, palengvinant perėjimą iš ugdymo įstaigos į darbo rinką nacionaliniu ir ES lygmeniu.

Numatomos šio projekto veiklos, nukreiptos į partnerių bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi:

 • Asmeninių mokinių savybių, svarbių darbo rinkai, analizė;
 • Mokinių antreprenerystės įgūdžių gerinimas;
 • Supažindinimas su vietos/regiono/Europos darbo rinkomis;
 • Mokymosi visą gyvenimą kompetencijos ugdymasis siejant su lanksčios karjeros galimybėmis;
 • Italijos ir Rumunijos gerosios patirties pavyzdžių analizė;
 • Dalyvaujančių projekte mokyklų alumnų gerosios patirties analizė;
 • Darbo rinkos specialistų, įvairių profesijų atstovų, profesinių ir aukštųjų mokyklų, nevyriausybinių organizacijų atstovų paskaitos, praktikumai;
 • Susipažinimas su pagalbiniais instrumentais (Europass CV, ECVET, ECTS, Youthpass ir kt.) planuojant karjerą Europoje;
 • Elektroninės komercijos (e-commerce) įgūdžių ugdymas;
 • Supažindinimas su Europos bendruomenės kultūrine ir kalbine įvairove;
 • Bendravimo įgūdžių užsienio kalbomis tobulinimas vizitų metu ir naudojant įvairias internetines komunikacijos priemones.

Detalesnę informaciją galite rasti čia: betterprofessionallife.j.pl

Projekto trukmė: 2018-09-01 – 2020-08-31

Projekto partneriai:
Zespol Szkol Budowlanych im. K. K. Baczynskiego, Chorzów , Lenkija (koordinatoriai)
Istituto Omnicomprensivo di Istruzione Superiore di Montenero, Montenero di Bisaccia, Italija
Liceul Teoretic German Johann Ettinger, Satu Mare, Rumunija
Ozel Maltepe Cevizli Ugur Anadolu Lisesi, MALTEPE, Turkija
Vilniaus Užupio gimnazija, Vilnius, Lietuva

Projekto vykdymo grupė:
Gimnazijos direktorė/projekto koordinatorė: Virginija Emilija Navickienė
Psichologė, karjeros koordinatorė/projekto kontaktinis asmuo: Gintarė Daubarienė
Anglų kalbos mokytoja: Ieva Ivanauskaitė
Informacinių technologijų mokytojas: Andrius Chmieliauskas