DAUGIAU, NEI TIKĖTASI IŠ ERASMUS+ PROJEKTO MOBILUMO VEIKLŲ

Gegužės 13 – 17 dienomis dalyvavome „Erasmus+“ projekto „Better Professional Life“ tarptautinėse mokymosi veiklose. Šįkart jos vyko Italijoje, Montenero di Bisaccia miestelyje.

Jau pirmąją dieną susipažinome su italų, turkų, rumunų ir lenkų komandomis, su kuriomis kartu pasinėrėme į projektinę veiklą mokykloje, pavadinimu „Instituto Professionale Di Stato Per L‘Industrio e Artigianato“. Kai apžiūrėjome mokyklos aplinką, daugiau pabendravome su kitais dalyviais, prasidėjo kiekvienos šalies delegacijų pristatymai verslumo galimybių tema. Praėjus šiai daugiausiai išankstinio pasiruošimo pareikalavusiai veiklai, galėjome šiek tiek lengviau atsipūsti, nebesijaudinti ir pabandyti artimiau pabendrauti, patyrinėti pačią Italiją bei iš projekto gauti kuo daugiau žinių, patirties ir, žinoma, pasilinksminti. Vis dar esame dėkingi italų mokiniams už pirmąjį vakarą, kurį jie suorganizavo taip, kaip buvo įmanoma geriausiai. Tikrai nesitikėjome, kad iš karto pavyks susidraugauti bei patirti tiek giliai atmintyje įsirėžusių nuotykių. Taip italai mums parodė puikų pavyzdį, kaip galima suartinti žmones ir sėkmingai organizuoti pirmojo vakaro programą, kai projektas vyks Lietuvoje.

Vėliau savaitė ėjo dar smagiau ir turiningiau. Antrąją projektinės veiklos dieną susipažinome su vietinės bendruomenės atstovais, kurie visiems aprodė senamiesčio vaizdus, papasakojo, kuo verčiasi jų miestelis, kas šiais laikais ten perspektyvu. Dar tą pačią dieną aplankėme du sėkmingus verslus – žvejybos įrangos gamybos įmonę „LG Sub“ bei vyno gamyklą „Cantina San Zenone“, kur pasisėmėme daugiau drąsos kurti savo verslus, nebijoti hobio paversti karjera. Tą pačią mintį patvirtino ir kitą dieną vykusi išvyka į fermą, kur mums papasakojo milžiniško ūkio sėkmės istoriją, pavaišino rankų darbo makaronais bei tradiciniais sūriais. Tačiau tai, kas ten mus labiausiai sužavėjo, buvo nuoširdi darbuotojų meilė savo darbui, parodanti, kad renkantis profesiją pirmiausia reikėtų atsižvelgti į savo vidinius troškimus, nes tik taip vėliau galėsi būti laimingas dėl savo pasirinkimo. Žinoma, ne visada pavyksta sėkmingai įsidarbinti būtent ten, kur norisi, tad grįžus į mokyklą buvo pravesta paskaita, kaip lengviau rasti norimą darbą Italijoje. Kai kurie net pradėjo galvoti apie savo ateities planus šioje šalyje. Priešpaskutinę dieną paskyrėme dar artimesnei pažinčiai su vietine bei kitų šalių kultūra. Aplankėme daugybę įdomių objektų Vasto ir Termoli miesteliuose, o viską vainikavo išskirtinė vakarienė prie uosto, kur visos delegacijos patiekė viliojančias tradicines vaišes. Stalas nusitiesė nuo lietuviško skilandžio iki turkiškos baklavos, tad įvairovės tikrai netrūko.

Kai supratome, kad atėjo paskutinė projekto diena, pasistengėme iš jos „išspausti“ viską, ką galėjome. Veiklą pradėjome nuo visiems paskirtos užduoties sudaryti bendrą kalendorių, paremtą šios kelionės prisiminimais. Tada mokytojai atsiskyrė nuo mokinių, kad aptartų tai, kas buvo nuveikta per šias dienas, o mokiniai tuo metu sudarė diskusijų ratą, kur aptarinėjo itin aktualias  temas, tokias kaip moterų vietą, reputaciją versle, jaunų žmonių įsidarbinimo galimybes bei klaidas, kurios daromos besirenkant studijas, o vėliau ir profesiją. Diskusijos metu buvo įdomu išgirsti skirtingų šalių atstovų požiūrį į bendrus aspektus, pažvelgti į juos pro įvairių tikėjimų, kultūrų prizmes, net paneigti kai kuriuos stereotipus. Dieną baigėme pasibuvimu paplūdimyje su draugais, besigėrėdami paskutinėmis minutėmis kartu. Keista, bet kelionės pabaigoje beveik neliūdėjome. Galvose sukosi tik malonios mintys, džiaugėmės, kad turėjome galimybę tiek daug patirti. Dabar gražu prisiminti, kaip nyko ribos tarp mokinių ir mokytojų, kiek pasisėmėme idėjų bei žinių, kaip susipažinome su kitomis kultūromis. Vis dėlto svarbiausias dalykas, nutikęs projekte, buvo naujos pažintys, kurios pasibaigė ne tik kontaktų apsikeitimu, bet ir tuo, kad galbūt dabar kažkas už poros tūkstančių kilometrų klausosi Kernagio dainų bei serga už Žalgirio krepšinio komandą. Džiaugiamės tuo, ką patyrėme, ir su nekantrumu laukiame svečių iš kitų šalių Lietuvoje.

Parašė: Saulė Augustinaitė, IIIE klasė

MORE THAN EXPECTED FROM AN ERASMUS+ PROJECT MOBILITY

On the 13 – 17th of May we participated in the Erasmus+ project “Better Professional Life”. This time the activities took place in Italy, Montenero di Bisaccia town.

On the first day we already met the Italian, Turkish, Romanian and Polish teams and together we started the project work in a school called “Instituto Professionale Di Stato Per L’Industrio e Artigianato”. After introducing ourselves to the other participants every delegation did a presentation on the topics of entrepreneurship trends and the most required professionals in their country.  When this part, which had taken the most effort and time preparing, ended, we finally did not have anything to be worried about anymore because our presentation went all smooth and clear. Now we had the chance to relax, try to get together with others, to learn more about the country we were visiting and to get as much experience, knowledge and, of course, fun, as possible out of this project. We still are thankful to the Italian students for organizing the first evening the best they could. The plenty of new friends and memorable adventures with them was not expected so early. Italians showed us a perfect example how to make people closer and how to organize a successful program of the first evening when the project will take place in Lithuania.

After that the week went even more productive and fun. On the second day we met with local authorities who told us all about their city and what is perspective there nowadays. Continuing the day’s activities we visited two successful businesses – fishing equipment factory “LG Sub” and a vinery “Cantina San Zenone” where we got encouraged not to be afraid to start our own businesses by turning our hobbies into careers.  The same idea was also translated in a trip to a homestead “di Vaira” where we were told the story of success of a huge farm. After that we ate their homemade pasta and traditional cheeses. But the thing which impressed us the most was the employees’ honest love for their job. It showed us that the first thing we should look at while choosing a profession is the inner desire because that is the only way to be happy about the decision later. Unfortunately, not everyone can get a dream job easily and that is why we had a lecture how to successfully be employed in Italy when we got back to school. Some of us even got inspired to plan their future in this country. The penultimate day was dedicated to even closer acquaintance with local and other countries’ cultures. We visited many eye-catching objects in Vasto and Termoli towns, but the cherry on top was an exclusive dinner next to a sea port, where every delegation served their traditional meals. The table was loaded with various delicious food from Lithuanian skilandis to Turkish baklava.

When we realized that the last day of the project had come, we tried to get everything we could out of it. We started the day by making a calendar based on the memories of that week all together. After that teachers and students were separated because the teachers had to discuss everything we have done in this project. At the same time we also did a discussion circle talking over especially relevant topics like women’s place and reputation in business, the opportunities for youngsters to be employed, the common mistakes that are often being made when choosing a profession and many more. It was a priceless experience to hear how people from various countries look at the same subjects through the prisms of different religions and cultures, even denying some stereotypes. We ended the day by going to the beach with our friends and enjoying the last minutes together.

It is strange, but on the end of the trip we did not feel sad. In our heads there were only pleasant thoughts and everyone was happy that we had the opportunity to experience so many things. Now it is so good to remember how the line between students and teachers was disappearing, how many ideas and how much knowledge we got from this project, how we got to know other cultures. Although the most important thing which happened that week was the new friendships that were made. It did not end with only a contact exchange, we also know that maybe now someone a couple of thousands of kilometers away could be listening to Lithuanian music and cheering for Žalgiris basketball team. We are happy about everything we have experienced and can not wait for the guests from other countries to come to Lithuania.

Written by Saulė Augustinaitė