Verslumo įgūdžių lavinimas Satu Mare, Rumunijoje | Entrepreneurial skills development in Satu Mare, Romania

Vasario 25- kovo 2 dienomis Erasmus projektu ,,Better professional life” lankėmės Rumunijos mieste Satu Mare Liceul Teoretic german Johann Ettinger mokykloje vykdydami tarptautinio Erasmus+ projekto ,,Better professional life” numatytas veiklas.   Su mumis projekte kartu dalyvavo Italijos, Lenkijos, Turkijos ir Rumunijos delegacijos. Pirmąją dieną vyko atidarymo ceremonija, kartu pintos Rumunijos vėliavos spalvų draugystės apyrankės išsaugotos iki šiol, pirmąją dieną buvome suskirstyti grupėmis, su kuriomis kūrėme verslo idėjas, planavome kaip sėkmingai pradėti verslą.

Delegacijų paruoštos prezentacijos leido mums sužinoti reikalavimus būtinus norint pradėti verslą. Pirmą dieną gimusią verslo idėją plėtojome ir antrąją dieną, tik šį kartą jau planavome kaip pradėsime verslą, kur jį įkursime, į kokius klientus orientuosimės, kokios bus kainos ir kokius konkurentus turėsime, daug detalių apie kurias būtina pagalvoti prieš pradedant verslą, šiais klausimais mus konsultavo vietiniai verslininkai, iš kurių galėjome išgirsti naudingų patarimų ir pasisemti verslumo, bei kūrybiškumo. Grupinis darbas suartino mus ir leido mums ne tik geriau pažinti vienas kitą, bet ir pažinti patį save, leido atsiskleisti mūsų dar neatrastoms galimybėms.

 Praktinę visą ko pusę išvydome, kai aplankėme įmonę ,,Polipol”, ši įmonė kuria ir gamina baldus Vokietijos rinkai. Turėjome galimybę gyvai išvysti kompanijos darbą iš vidaus, vienas įspūdingiausių ir labiausiai įsiminusių dalykų tai ten dirbančių jaunų žmonių kiekis, kai kurie jų nebaigę mokyklos ateina dirbti į šią įmonę, ji juos šiltai priima į savo kompaniją ir leidžia toliau tobulėti ir mokytis. Paskutinę projekto dieną su komandomis pristatėme savo verslo idėjas investoriui, tai buvo puiki patirtis, ne tik įveikiant viešojo kalbėjimo baimę, bet ir apginant savo verslo idėją įtikinant investorių investuoti būtent į tavo verslą.

Šis projektas davė mums daug naudos, nes mes ne tik sužinojome verslo pagrindus, bet ir pasisėmėme idėjų, kūrybiškumo ir verslumo, išmokome apginti savo verslo idėjas, patobulinome įgūdžius dirbant komandoje ir anglų kalbos žinias.

Projekte mums teko ne tik generuoti verslo idėjas, bet taip pat aplankyti muziejų, pilį, vienuolynus ir kapines. Rumunija sužavėjo mus savo kraštovaizdžiu, kalnais, o vienuolynų ir kapinių stilius savo unikalumu patraukė ne vieno praeivio žvilgsnį. Draugystės, kurias tenai užmezgėme prisiminsime dar ilgai, tokio svetingumo, šilto priėmimo tikrai nesitikėjome, tai pranoko visus mūsų lūkesčius, per vakarienę su šeima turėjome galimybę ne tik paragauti tradicinių patiekalų, bet ir išgirsti apie jų papročius, tradicijas, išvysti jų šeimoje puoselėjamas vertybes. Šie mokymai yra neįkainojama patirtis, nes ne tik įgijome žinių kaip pradėti verslą ir susipažinome su Rumunijos kultūra, papročiais, bet ir užmezgėme ryšius su kitų delegacijų mokiniais, kuriuos tikiuosi palaikysime dar ilgai.

Paulina Davidonytė ir
Ineta Petuchova

On February 25 – March 2, with the Erasmus project “Better professional life” we visited a Romanian city of Satu Mare Liceul Teoretic german Johann Ettinger school with the International Erasmus + project „Better professional life” activities. Together with us the Italian, Polish, Turkish and Romanian delegations took part in the project. The first day was the opening ceremony, in which together with the others we wickered friendship bracelets by the Romanian flag colors, the bracelets have been saved even until now, on the first day we were divided into groups with which we developed our business ideas and planned how to start a successful business.

The presentations prepared by the delegations had allowed us to learn the necessary requirements to start a business. The business idea that was born on the first day, had been developed on the second day, only this time we had planned how we will start a business, where we will start it, what customers will be the main focus, what will the prices be and what competitors we will have,  on these questions that we needed to acknowledge, local entrepreneurs from which we could hear useful advice, entrepreneurship and creativity. Group work brought us closer together and allowed us not only to get to know each other better, but also to get to know ourselves, and to unleash our untapped potential.

We started to see everything from the practical side when we visited the “Polipol“ a company that produces furniture for the German market. We had the opportunity to see the work from the inside. A huge number of young people working there impressed us. Some of them even choose to work there as an alternative to school. Company warmly welcomes young employees and allows them to develop and learn further.

On the last day of the project each team presented their business ideas to the investor and we acquired great experience in creating, developing ideas and learned how to defend our beliefs, improved teamwork and our English speaking skills  Without generating business ideas we had other activities such as visiting museums, castles, monasteries, and cemeteries. Romania fascinated us with its breathtaking landscapes, mountains, and monuments. Cemeteries and monastery‘s uniqueness hold our gazes. The friendships we have established there will be remembered for a long time, we did not expect such hospitality and warm welcome, it surpassed all our expectations. During family dinners we had the opportunity to taste traditional meals, and to hear about their customs, traditions and see cherished spiritual values. This project is an invaluable experience for us not only for getting to know how to start a business and get to know Romanian culture, customs, but also it is essential part to establish relationships with students from other delegations, which we hope will last for a long time.

Translated by Justina Šimkonytė and Eva Petkevičiūtė